banc de dades municipal

Dades estadÝstiques | Demografia | Forcall

Dades estadÝstiques - Demografia


Poblaciˇ
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Padrˇ - 2020 (persones)

456    

4.357    

585.590    

5.057.353    

Variaciˇ Padrˇ - 2019/2020 (%)

-1,94

-0,98

0,97

1,07

Poblaciˇ respecte de la comarca - 2020 (%)

10,47

     
Poblaciˇ respecte de la provÝncia - 2020 (%)

0,08

0,74

   
Poblaciˇ respecte de la comunitat - 2020 (%)

0,01

0,09

11,58

 
Densitat de poblaciˇ - 2020 (Hab./Km2)

11,63

4,82

88,30

217,48

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

15    

189    

12.365    

139.862    

 
CaracterÝstiques de la poblaciˇ (Padrˇ 2020)
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Menors de 16 anys (%)

9,65

11,43

15,80

15,58

De 16 a 29 anys (%)

12,06

12,28

14,02

14,27

De 30 a 64 anys (%)

49,56

47,53

50,83

50,74

Majors de 64 anys (%)

28,73

28,76

19,35

19,41

═ndex de dependŔncia (%)

62,28

67,19

54,20

53,83

Naixcuts a la CV (persones)

345    

3.492    

390.670    

3.349.756    

Extrangers (persones)

47    

438    

88.992    

752.131    

Naixcuts a la CV (%)

75,66

80,15

66,71

66,24

Extrangers (%)

10,31

10,05

15,20

14,87

 
CaracterÝstiques censals de 2011
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

480    

4.885    

592.175    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

10,08

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

15,49

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

58,91

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

15,53

17,80