banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Forcall

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2015 (euros/habitant)

3.531,46

1.772,53

985,54

858,28

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2017 (euros/habitant)

3.057,18

2.153,73

1.042    

929,13

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

0    

929,81

245,67

343,63

Línees telefòniques - 1995 (núm.línees telefòniquesx100hab)

37    

38,99

40,94

39,67

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

98,01

61,10

53,49

51,71

Entitats financeres - 2003 (núm.entitats financeresx1000 h)

3,59

2,33

1,12

0,95

Valor cadastral mitjà - 2018 (euros)

13.556,70

23.210,61

50.168,40

49.182    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

54    

501    

39.228    

344.556    

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

3.921    

90.407    

663.187    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

9,30

109,43

20.474,71

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

3.916,96

90.372,76

640.855,07

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

0,24

0,12

3,09

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

99,90

99,96

96,63

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

94,33

96,74

91,50

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

3.698,50

87.462,84

606.840,47

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

18,65

7,77

5,90

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

2,09

0,80

22,66

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

63,67

52,45

53,29

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

15,59

38,98

18,14

16,21