banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Xert

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2020 (euros/habitant)

1.611,20

1.289,82

1.177,88

995,24

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2019 (euros/habitant)

1.298,80

1.189,21

1.176,11

1.006,59

Deute Viu del municipi - 2019 (euros/habitant)

135,01

251,53

218,12

296,41

Línees telefòniques - 1995 (núm.línees telefòniquesx100hab)

39,02

42,41

40,94

39,67

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

55,92

52,14

54,43

52,35

Entitats financeres - 2003 (núm.entitats financeresx1000 h)

2,21

1,15

1,12

0,95

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

28.109,60

36.647,47

48.844,46

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

57    

5.927    

39.742    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2019 (%)

<4

5,25

7,44

6,86

Empreses en el sector Construcció - 2019 (%)

<4

12,70

13,11

12,40

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

<4

148,84

79,45

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

<4

37,32

38,04

36,68

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2019 (%)

<4

1,15

1,44

1,76

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2019 (%)

<4

1,60

2,15

2,38

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2019 (%)

<4

5,96

5,19

5,94

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2019 (%)

<4

12,74

15,61

17,27

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2019 (%)

<4

5,28

7,15

7,62

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2019 (%)

<4

8,17

9,87

9,07

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

8.251    

122.132    

663.187    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

16,34

3.753,60

20.474,71

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

8.264,98

118.830,80

640.855,07

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

0,20

3,07

3,09

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

100,17

97,30

96,63

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

96,32

91,90

91,50

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

7.947,18

112.239,43

606.840,47

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

2,79

5,90

5,90

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

16,05

40,67

22,66

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

68,47

42,91

53,29

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

12,68

10,52

18,14

16,21