banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Coves de Vinromà, les

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

1.090,94

1.144,56

1.136,54

962,73

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

1.229,88

1.092,39

1.119,90

1.018,05

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

423,70

161,94

245,67

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

34,49

40,25

38,86

39,56

Vehicles turismes - 2017 (núm.turismes x 100 hab.)

54,47

55,31

52,81

50,80

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

1    

0,86

0,91

0,79

Valor cadastral mitjà - 2017 (euros)

25.296,81

64.570,84

51.864,49

49.003    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

108    

17.829    

39.228    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2016 (%)

10,19

5,75

7,09

6,94

Empreses en el sector Construcció - 2016 (%)

12,96

12,61

13,56

12,09

Empreses en el sector Comerç, transport i hostaleria - 2016 (%)

42,59

36,63

39,32

38,63

Empreses en el sector Serveis - 2016 (%)

34,26

44,74

40,02

42,34

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

13.644    

95.731    

663.187    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

47,39

9.141,70

20.474,71

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

12.922,86

84.767,12

640.855,07

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

0,35

9,55

3,09

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

94,71

88,55

96,63

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

94,95

85,40

91,50

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

12.955,04

81.748,06

606.840,47

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

4,61

7,11

5,90

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

36,92

38,59

22,66

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

57,18

50,42

53,29

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

1,29

3,88

18,14

16,21