banc de dades municipal

Dades estadístiques | Vivenda | Cortes de Arenoso

Dades estadístiques - Vivenda


Transaccions immobiliàries
    Municipi Comarca Província Comunitat
Total Vivendes - 2017 (núm.)

1    

50    

8.196    

79.132    

Vivenda nova - 2017 (núm.)

0    

1    

741    

7.458    

Vivenda de segona ma - 2017 (núm.)

1    

49    

7.455    

71.674    

Preu Bàsic Nacional - 2009/2012 (euros/m2)

758    

758    

758    

758    

Preu màxim VP Règim General - 2009/2012 (euros/m2)

1.212,80

1.212,80

1.697,92

1.819,20

Preu màxim VP Règim Concertat - 2009/2012 (euros/m2)

1.364,40

1.364,40

2.183,04

2.319,48

Preu màxim VP Règim especial - 2009/2012 (euros/m2)

1.137    

1.137    

1.591,80

1.705,50

Preu màxim Vivenda usada - 2009/2012 (euros/m2)

1.212,80

1.212,80

2.183,04

2.304,32

 
Edificació de nova planta
    Municipi Comarca Província Comunitat
Vivendes - 2018 (núm.)

0    

2    

810    

8.873    

 
Cens de Vivendes
    Municipi Comarca Província Comunitat
Total de vivendes familiars - 2011 (núm.)

623    

8.019    

420.421    

3.147.062    

Vivendes principals - 2011 (núm.)

153    

2.047    

233.871    

1.986.896    

Vivendes secundàries - 2001 (núm.)

370    

3.439    

82.486    

564.086    

Vivendes buides - 2001 (núm.)

53    

2.051    

62.046    

444.823    

Total vivendes col.lectives - 2001 (núm.)

0    

0    

1    

48