banc de dades municipal

Dades estadÝstiques | Demografia | Cortes de Arenoso

Dades estadÝstiques - Demografia


Poblaciˇ
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Padrˇ - 2021 (persones)

291    

3.922    

587.064    

5.058.138    

Variaciˇ Padrˇ - 2020/2021 (%)

-3    

1,69

0,25

0,02

Poblaciˇ respecte de la comarca - 2021 (%)

7,42

     
Poblaciˇ respecte de la provÝncia - 2021 (%)

0,05

0,67

   
Poblaciˇ respecte de la comunitat - 2021 (%)

0,01

0,08

11,61

 
Densitat de poblaciˇ - 2021 (Hab./Km2)

3,61

5,88

88,52

217,51

Espanyols Residents a l'Extranger - 2021 (persones)

8    

139    

13.362    

150.210    

 
CaracterÝstiques de la poblaciˇ (Padrˇ 2021)
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Menors de 16 anys (%)

8,93

6,96

15,51

15,28

De 16 a 29 anys (%)

11,34

12,24

14,09

14,33

De 30 a 64 anys (%)

52,23

47,96

50,78

50,70

Majors de 64 anys (%)

27,49

32,84

19,63

19,69

═ndex de dependŔncia (%)

57,30

66,12

54,18

53,78

Naixcuts a la CV (persones)

220    

3.029    

390.817    

3.348.878    

Extrangers (persones)

12    

261    

89.145    

751.616    

Naixcuts a la CV (%)

75,60

77,23

66,57

66,21

Extrangers (%)

4,12

6,65

15,18

14,86

 
CaracterÝstiques censals de 2011
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

350    

4.370    

592.175    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

--

--

10,08

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

--

--

15,49

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

--

--

58,91

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

--

--

15,53

17,80