banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Cinctorres

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2018 (euros/habitant)

2.606,52

2.183,11

1.078,32

935,31

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

2.703,23

2.431,85

1.119,77

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

0    

929,81

245,67

343,63

Línees telefòniques - 1995 (núm.línees telefòniquesx100hab)

36,04

38,99

40,94

39,67

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

63,41

61,10

53,49

51,71

Entitats financeres - 2003 (núm.entitats financeresx1000 h)

1,98

2,33

1,12

0,95

Valor cadastral mitjà - 2018 (euros)

15.721,28

23.210,61

50.168,40

49.182    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

38    

501    

39.228    

344.556    

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

3.506    

90.407    

663.187    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

8,80

109,43

20.474,71

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

3.516,87

90.372,76

640.855,07

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

0,25

0,12

3,09

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

100,31

99,96

96,63

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

94,92

96,74

91,50

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

3.327,98

87.462,84

606.840,47

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

7,84

7,77

5,90

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

8,53

0,80

22,66

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

73,01

52,45

53,29

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

10,63

38,98

18,14

16,21