banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Castillo de Villamalefa

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

1.663,42

2.634,31

1.137,76

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

3.980,17

3.201,22

1.119,77

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

840,49

149,96

245,67

343,63

Línees telefòniques - 1995 (núm.línees telefòniquesx100hab)

46,72

45,09

40,94

39,67

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

52,48

48,86

53,49

51,71

Entitats financeres - 2003 (núm.entitats financeresx1000 h)

0    

3,72

1,12

0,95

Valor cadastral mitjà - 2019 (euros)

18.265,54

22.613,29

49.125,36

48.982    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

<4

182    

39.742    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2019 (%)

<4

 

7,44

6,86

Empreses en el sector Construcció - 2019 (%)

<4

 

13,11

12,40

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

<4

 

79,45

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

<4

 

38,04

36,68

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2019 (%)

<4

 

1,44

1,76

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2019 (%)

<4

 

2,15

2,38

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2019 (%)

<4

 

5,19

5,94

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2019 (%)

<4

 

15,61

17,27

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2019 (%)

<4

 

7,15

7,62

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2019 (%)

<4

 

9,87

9,07

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

3.774    

66.706    

663.187    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

3,58

164,26

20.474,71

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

3.784,05

66.291,68

640.855,07

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

0,09

0,25

3,09

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

100,27

99,38

96,63

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

92,57

94,54

91,50

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

3.493,51

63.066,74

606.840,47

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

2,61

3,27

5,90

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

2,44

3,22

22,66

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

72,53

62,65

53,29

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

22,41

30,86

18,14

16,21