banc de dades municipal

Dades estadÝstiques | Demografia | Castellˇ de la Plana

Dades estadÝstiques - Demografia


Poblaciˇ
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Padrˇ - 2020 (persones)

174.264    

256.455    

585.590    

5.057.353    

Variaciˇ Padrˇ - 2019/2020 (%)

1,48

1,43

0,97

1,07

Poblaciˇ respecte de la comarca - 2020 (%)

67,95

     
Poblaciˇ respecte de la provÝncia - 2020 (%)

29,76

43,79

   
Poblaciˇ respecte de la comunitat - 2020 (%)

3,45

5,07

11,58

 
Densitat de poblaciˇ - 2020 (Hab./Km2)

1.601,99

267,89

88,30

217,48

Espanyols Residents a l'Extranger - 2019 (persones)

3.935    

5.629    

12.365    

139.862    

 
CaracterÝstiques de la poblaciˇ (Padrˇ 2020)
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Menors de 16 anys (%)

15,82

16,06

15,80

15,58

De 16 a 29 anys (%)

14,60

14,22

14,02

14,27

De 30 a 64 anys (%)

50,97

51,45

50,83

50,74

Majors de 64 anys (%)

18,62

18,26

19,35

19,41

═ndex de dependŔncia (%)

52,53

52,27

54,20

53,83

Naixcuts a la CV (persones)

109.046    

161.940    

390.670    

3.349.756    

Extrangers (persones)

29.762    

44.264    

88.992    

752.131    

Naixcuts a la CV (%)

62,58

63,15

66,71

66,24

Extrangers (%)

17,08

17,26

15,20

14,87

 
CaracterÝstiques censals de 2011
    Municipi Comarca ProvÝncia Comunitat
Residents en vivendes principals (persones)

175.840    

257.155    

592.175    

4.990.345    

Analfabets i sense estudis (%)

7,88

--

10,08

10,46

Estudis primaris (Grau 1) (%)

12,41

--

15,49

15,05

Estudis mitjans (Grau 2) (%)

58,07

--

58,91

56,68

Estudis superiors (Grau 3) (%)

21,64

--

15,53

17,80