banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Castelló de la Plana

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

1.074,59

1.144,91

1.137,76

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

1.011,51

1.092,39

1.119,77

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

188,29

161,94

245,67

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

41,18

40,25

38,86

39,56

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

51,45

55,60

53,49

51,71

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,90

0,86

0,91

0,79

Valor cadastral mitjà - 2019 (euros)

60.690,97

58.424,09

49.125,36

48.982    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

12.387    

17.829    

39.228    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2016 (%)

4,67

5,75

7,09

6,94

Empreses en el sector Construcció - 2016 (%)

12,57

12,61

13,56

12,09

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2016 (%)

35,53

36,63

39,32

38,63

Empreses en el sector Serveis - 2016 (%)

47,24

44,74

40,02

42,34

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2016 (%)

1,78

1,58

1,24

1,56

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2016 (%)

2,68

2,36

2,16

2,45

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2016 (%)

5,44

5,16

4,97

5,46

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2016 (%)

19,39

17,38

15,26

17,02

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2016 (%)

8,36

7,53

6,86

7,33

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2016 (%)

9,57

8,97

9,53

8,51

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

10.878    

95.731    

663.187    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

3.388,52

9.141,70

20.474,71

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

6.659,06

84.767,12

640.855,07

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

31,15

9,55

3,09

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

61,22

88,55

96,63

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

63,61

85,40

91,50

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

6.919,66

81.748,06

606.840,47

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

16,36

7,11

5,90

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

63,48

38,59

22,66

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

17,55

50,42

53,29

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

2,62

3,88

18,14

16,21