banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Castellnovo

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

1.593,13

1.275,92

1.137,76

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

1.147,34

1.491,70

1.119,77

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

706,14

465,62

245,67

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

27,62

30,25

38,86

39,56

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

54,12

49,51

53,49

51,71

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

1,90

1,21

0,91

0,79

Valor cadastral mitjà - 2018 (euros)

38.661,90

25.397,60

50.168,40

49.182    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

57    

1.559    

39.228    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2016 (%)

15,79

7,25

7,09

6,94

Empreses en el sector Construcció - 2016 (%)

8,77

12,83

13,56

12,09

Empreses en el sector Comerç, transport i hostaleria - 2016 (%)

47,37

32,84

39,32

38,63

Empreses en el sector Serveis - 2016 (%)

28,07

25,85

40,02

42,34

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

1.920    

96.515    

663.187    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

27,10

764,31

20.474,71

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

1.887,38

95.876,89

640.855,07

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

1,41

0,79

3,09

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

98,30

99,34

96,63

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

93,79

94,19

91,50

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

1.800,84

90.907,83

606.840,47

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

3,93

4,34

5,90

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

39,64

17,33

22,66

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

52,19

61,58

53,29

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

4,23

16,76

18,14

16,21