banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Castellfort

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

2.418,74

2.349,74

1.137,76

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

2.121,80

2.431,85

1.119,77

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

0    

929,81

245,67

343,63

Línees telefòniques - 1995 (núm.línees telefòniquesx100hab)

37,14

38,99

40,94

39,67

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

56,25

61,10

53,49

51,71

Entitats financeres - 2003 (núm.entitats financeresx1000 h)

4,55

2,33

1,12

0,95

Valor cadastral mitjà - 2018 (euros)

13.075,27

23.210,61

50.168,40

49.182    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

57    

501    

39.228    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2016 (%)

15,79

7,19

7,09

6,94

Empreses en el sector Construcció - 2016 (%)

8,77

8,18

13,56

12,09

Empreses en el sector Comerç, transport i hostaleria - 2016 (%)

47,37

31,34

39,32

38,63

Empreses en el sector Serveis - 2016 (%)

28,07

22,36

40,02

42,34

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

6.674    

90.407    

663.187    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

3,81

109,43

20.474,71

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

6.650,47

90.372,76

640.855,07

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

0,06

0,12

3,09

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

99,65

99,96

96,63

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

96,42

96,74

91,50

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

6.434,82

87.462,84

606.840,47

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

5,89

7,77

5,90

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

0,17

0,80

22,66

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

48,69

52,45

53,29

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

45,26

38,98

18,14

16,21