banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Cabanes

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2021 (euros/habitant)

1.207,06

1.198,64

1.220,84

1.024,21

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2020 (euros/habitant)

1.272,58

1.053,89

1.094,75

972,15

Deute Viu del municipi - 2020 (euros/habitant)

0    

104,47

198,25

257,05

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

36,18

40,25

38,86

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

52,23

56,54

54,43

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

1,35

0,86

0,91

0,79

Valor cadastral mitjà - 2021 (euros)

47.963,52

57.404,26

48.746,86

49.118    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2020 (empreses)

248    

19.166    

40.796    

370.645    

Empreses en el sector Indùstria - 2020 (%)

12,50

5,62

7,17

6,66

Empreses en el sector Construcció - 2020 (%)

9,68

11,46

12,69

12,28

Empreses en el sector Serveis - 2020 (%)

77,82

82,24

80,14

81,06

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2020 (%)

45,16

37,46

38,66

36,18

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2020 (%)

<4

1,67

1,42

1,78

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2020 (%)

<4

2,30

2,10

2,37

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2020 (%)

<4

5,38

5,31

6,05

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2020 (%)

<4

16,95

15,25

17,42

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2020 (%)

<4

7,64

7,35

7,87

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2020 (%)

<4

9,15

10,05

9,39

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

13.164    

95.731    

663.187    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

1.240,93

9.141,70

20.474,71

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

11.861,05

84.767,12

640.855,07

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

9,43

9,55

3,09

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

90,10

88,55

96,63

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

93,07

85,40

91,50

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

12.252,36

81.748,06

606.840,47

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

7,08

7,11

5,90

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

31,10

38,59

22,66

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

57,94

50,42

53,29

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

3,88

3,88

18,14

16,21