banc de dades municipal

Dades estadístiques | Vivenda | Benicàssim/Benicasim

Dades estadístiques - Vivenda


Transaccions immobiliàries
    Municipi Comarca Província Comunitat
Total Vivendes - 2017 (núm.)

478    

3.580    

8.196    

79.132    

Vivenda nova - 2017 (núm.)

99    

333    

741    

7.458    

Vivenda de segona ma - 2017 (núm.)

379    

3.247    

7.455    

71.674    

Preu Bàsic Nacional - 2009/2012 (euros/m2)

758    

758    

758    

758    

Preu màxim VP Règim General - 2009/2012 (euros/m2)

1.576,64

1.697,92

1.697,92

1.819,20

Preu màxim VP Règim Concertat - 2009/2012 (euros/m2)

1.910,16

2.183,04

2.183,04

2.319,48

Preu màxim VP Règim especial - 2009/2012 (euros/m2)

1.478,10

1.591,80

1.591,80

1.705,50

Preu màxim Vivenda usada - 2009/2012 (euros/m2)

1.910,16

2.183,04

2.183,04

2.304,32

 
Edificació de nova planta
    Municipi Comarca Província Comunitat
Vivendes - 2018 (núm.)

50    

584    

810    

8.873    

 
Cens de Vivendes
    Municipi Comarca Província Comunitat
Total de vivendes familiars - 2011 (núm.)

20.939    

170.209    

420.421    

3.147.062    

Vivendes principals - 2011 (núm.)

7.187    

101.761    

233.871    

1.986.896    

Vivendes secundàries - 2011 (núm.)

13.091    

35.980    

104.547    

655.137    

Vivendes buides - 2011 (núm.)

661    

29.053    

82.003    

505.029    

Total vivendes col.lectives - 2011 (núm.)

4    

25    

94    

617