banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Benicarló

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

1.025,04

1.199,70

1.133,91

967,58

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

982,55

1.127,96

1.113,16

1.015,06

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

187,02

265,23

245,67

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

41,68

42,94

38,86

39,56

Vehicles turismes - 2017 (núm.turismes x 100 hab.)

46,65

50,11

52,81

50,80

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,67

0,86

0,91

0,79

Valor cadastral mitjà - 2017 (euros)

35.139,35

36.086,95

51.864,49

49.003    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

1.794    

5.944    

39.228    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2016 (%)

5,80

4,90

7,09

6,94

Empreses en el sector Construcció - 2016 (%)

14,88

13,90

13,56

12,09

Empreses en el sector Comerç, transport i hostaleria - 2016 (%)

40,13

39,35

39,32

38,63

Empreses en el sector Serveis - 2016 (%)

39,19

36,64

40,02

42,34

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2016 (%)

1    

0,74

1,24

1,56

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2016 (%)

1,45

1,62

2,16

2,45

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2016 (%)

6,19

5,97

4,97

5,46

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2016 (%)

13,99

12,20

15,26

17,02

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2016 (%)

6,19

4,96

6,86

7,33

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2016 (%)

10,37

7,92

9,53

8,51

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

4.786    

122.132    

663.187    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

401,24

3.753,60

20.474,71

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

4.315,49

118.830,80

640.855,07

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

8,38

3,07

3,09

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

90,17

97,30

96,63

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

79,46

91,90

91,50

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

3.802,79

112.239,43

606.840,47

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

32,42

5,90

5,90

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

58,47

40,67

22,66

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

8,43

42,91

53,29

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

0,68

10,52

18,14

16,21