banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Benafer

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2020 (euros/habitant)

1.344,74

1.317,32

1.145,48

982,40

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2019 (euros/habitant)

2.668,61

1.466,74

1.172,23

1.006,25

Deute Viu del municipi - 2019 (euros/habitant)

0    

455,81

218,12

296,41

Línees telefòniques - 1995 (núm.línees telefòniquesx100hab)

41,18

41,18

40,94

39,67

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

63,82

50,46

54,43

52,35

Entitats financeres - 2003 (núm.entitats financeresx1000 h)

0    

1,69

1,12

0,95

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

32.106,36

25.480,53

48.844,46

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

9    

1.649    

39.742    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2019 (%)

<4

6,85

7,44

6,86

Empreses en el sector Construcció - 2019 (%)

<4

13,40

13,11

12,40

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

<4

104,67

79,45

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

<4

30,87

38,04

36,68

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2019 (%)

<4

0,73

1,44

1,76

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2019 (%)

<4

1,27

2,15

2,38

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2019 (%)

<4

2,12

5,19

5,94

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2019 (%)

<4

5,15

15,61

17,27

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2019 (%)

<4

3,27

7,15

7,62

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2019 (%)

<4

4,31

9,87

9,07

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

1.703    

96.515    

663.187    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

3,54

764,31

20.474,71

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

1.662,87

95.876,89

640.855,07

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

0,21

0,79

3,09

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

97,64

99,34

96,63

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

92,26

94,19

91,50

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

1.571,25

90.907,83

606.840,47

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

2,69

4,34

5,90

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

16,15

17,33

22,66

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

64,19

61,58

53,29

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

16,97

16,76

18,14

16,21