banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Betxí

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

1.009,82

1.033,96

1.136,54

962,73

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

1.046,58

1.020,75

1.119,90

1.018,05

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

231,54

293,50

245,67

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

24,09

36,07

38,86

39,56

Vehicles turismes - 2017 (núm.turismes x 100 hab.)

53,62

50,91

52,81

50,80

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

1,03

0,76

0,91

0,79

Valor cadastral mitjà - 2017 (euros)

46.099,60

54.329,03

51.864,49

49.003    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

313    

11.649    

39.228    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2016 (%)

8,63

8,19

7,09

6,94

Empreses en el sector Construcció - 2016 (%)

14,06

12,90

13,56

12,09

Empreses en el sector Comerç, transport i hostaleria - 2016 (%)

46,65

39,74

39,32

38,63

Empreses en el sector Serveis - 2016 (%)

30,67

37,63

40,02

42,34

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2014 (%)

1,81

0,85

1,12

1,43

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2014 (%)

3,02

1,62

2,16

2,37

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2016 (%)

4,79

4,02

4,97

5,46

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2016 (%)

9,90

13,11

15,26

17,02

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2016 (%)

5,43

6,55

6,86

7,33

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2016 (%)

8,31

9,11

9,53

8,51

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

2.144    

60.515    

663.187    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

169,32

5.390,88

20.474,71

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

2.054,47

54.330,12

640.855,07

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

7,90

8,91

3,09

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

95,82

89,78

96,63

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

82,55

81,88

91,50

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

1.769,84

49.551,16

606.840,47

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

3,80

4,83

5,90

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

73,18

49,36

22,66

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

20,68

32,17

53,29

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

2,34

13,63

18,14

16,21