banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Artana

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

799,64

1.031,84

1.137,76

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

1.153,34

1.020,75

1.119,77

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

49,31

293,50

245,67

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

25,38

36,07

38,86

39,56

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

48,16

51,96

53,49

51,71

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

1,52

0,76

0,91

0,79

Valor cadastral mitjà - 2018 (euros)

36.850,61

52.805,47

50.168,40

49.182    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

90    

11.649    

39.228    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2016 (%)

10    

8,19

7,09

6,94

Empreses en el sector Construcció - 2016 (%)

21,11

12,90

13,56

12,09

Empreses en el sector Comerç, transport i hostaleria - 2016 (%)

38,89

39,74

39,32

38,63

Empreses en el sector Serveis - 2016 (%)

30    

37,63

40,02

42,34

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

3.633    

60.515    

663.187    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

37    

5.390,88

20.474,71

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

3.565,11

54.330,12

640.855,07

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

1,02

8,91

3,09

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

98,13

89,78

96,63

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

93,69

81,88

91,50

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

3.403,83

49.551,16

606.840,47

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

1,46

4,83

5,90

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

21,04

49,36

22,66

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

27,36

32,17

53,29

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

50,14

13,63

18,14

16,21