banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Altura

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

743,02

1.275,92

1.137,76

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

863,35

1.491,70

1.119,77

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

1.181,86

465,62

245,67

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

23,75

30,25

38,86

39,56

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

47,76

49,51

53,49

51,71

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

1,03

1,21

0,91

0,79

Valor cadastral mitjà - 2018 (euros)

31.972,82

25.397,60

50.168,40

49.182    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

250    

1.559    

39.228    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2016 (%)

8    

7,25

7,09

6,94

Empreses en el sector Construcció - 2016 (%)

27,60

12,83

13,56

12,09

Empreses en el sector Comerç, transport i hostaleria - 2016 (%)

34,80

32,84

39,32

38,63

Empreses en el sector Serveis - 2016 (%)

29,60

25,85

40,02

42,34

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

12.956    

96.515    

663.187    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

94,43

764,31

20.474,71

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

12.810,05

95.876,89

640.855,07

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

0,73

0,79

3,09

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

98,87

99,34

96,63

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

95,27

94,19

91,50

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

12.343,01

90.907,83

606.840,47

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

1,38

4,34

5,90

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

22,22

17,33

22,66

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

61,35

61,58

53,29

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

15,05

16,76

18,14

16,21