banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Almassora

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2020 (euros/habitant)

1.089,99

1.131,61

1.177,88

995,24

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2019 (euros/habitant)

869,09

1.133,02

1.176,11

1.006,59

Deute Viu del municipi - 2019 (euros/habitant)

66,71

111,39

218,12

296,41

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

36,64

40,25

38,86

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

54,42

56,54

54,43

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

0,57

0,86

0,91

0,79

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

43.884,25

57.687,17

48.844,46

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

1.691    

18.202    

39.742    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2019 (%)

12,77

6,08

7,44

6,86

Empreses en el sector Construcció - 2019 (%)

13,60

12,09

13,11

12,40

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

73,63

163,17

79,45

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

38,26

35,55

38,04

36,68

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2019 (%)

1,66

1,78

1,44

1,76

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2019 (%)

1,54

2,39

2,15

2,38

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2019 (%)

4,55

5,47

5,19

5,94

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2019 (%)

12,89

17,81

15,61

17,27

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2019 (%)

5,32

7,64

7,15

7,62

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2019 (%)

9,40

9,13

9,87

9,07

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

3.298    

95.731    

663.187    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

909,45

9.141,70

20.474,71

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

2.226,23

84.767,12

640.855,07

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

27,58

9,55

3,09

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

67,50

88,55

96,63

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

54,99

85,40

91,50

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

1.813,53

81.748,06

606.840,47

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

8,03

7,11

5,90

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

86,25

38,59

22,66

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

5,57

50,42

53,29

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

0,14

3,88

18,14

16,21