banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Alcora, l'

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

1.302,88

1.252,01

1.137,76

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

1.145,91

1.245,72

1.119,77

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

433,98

432,81

245,67

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

43,23

40,84

38,86

39,56

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

58,06

57,17

53,49

51,71

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

1,11

1,43

0,91

0,79

Valor cadastral mitjà - 2019 (euros)

55.934,62

41.898,34

49.125,36

48.982    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

704    

1.000    

39.228    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2016 (%)

18,47

16,20

7,09

6,94

Empreses en el sector Construcció - 2016 (%)

13,21

13,90

13,56

12,09

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2016 (%)

38,92

36,20

39,32

38,63

Empreses en el sector Serveis - 2016 (%)

29,40

25,90

40,02

42,34

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2015 (%)

-

-

1,16

1,50

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2013 (%)

2    

1,43

2,22

2,41

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2016 (%)

2,56

1,80

4,97

5,46

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2016 (%)

9,52

6,70

15,26

17,02

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2016 (%)

6,25

4,40

6,86

7,33

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2016 (%)

9,80

6,90

9,53

8,51

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

9.490    

64.868    

663.187    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

784,09

986,82

20.474,71

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

8.709,60

64.189,57

640.855,07

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

8,26

1,52

3,09

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

91,78

98,95

96,63

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

81,89

91,36

91,50

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

7.771,46

59.262,08

606.840,47

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

6,27

5,63

5,90

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

20,87

14,92

22,66

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

72,27

60,93

53,29

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

0,58

18,52

18,14

16,21