banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Alcora, l'

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2020 (euros/habitant)

1.449,45

1.370,16

1.145,48

982,40

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2019 (euros/habitant)

1.261,46

1.349,59

1.172,23

1.006,25

Deute Viu del municipi - 2019 (euros/habitant)

358,18

369,79

218,12

296,41

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

43,23

40,84

38,86

39,56

Vehicles turismes - 2019 (núm.turismes x 100 hab.)

59,54

58,72

54,43

52,35

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

1,11

1,43

0,91

0,79

Valor cadastral mitjà - 2020 (euros)

55.951,07

41.863,41

48.844,46

49.205    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2019 (empreses)

707    

1.014    

39.742    

363.428    

Empreses en el sector Indùstria - 2019 (%)

15,56

13,31

7,44

6,86

Empreses en el sector Construcció - 2019 (%)

12,59

12,72

13,11

12,40

Empreses en el sector Serveis - 2019 (%)

71,85

122,68

79,45

80,74

Empreses en el sector Serveis. Comerç, transport i hostaleria - 2019 (%)

40,17

34,42

38,04

36,68

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2019 (%)

<4

 

1,44

1,76

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2019 (%)

<4

 

2,15

2,38

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2019 (%)

3,39

2,37

5,19

5,94

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2019 (%)

11,60

8,09

15,61

17,27

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2019 (%)

5,80

4,04

7,15

7,62

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2019 (%)

9,62

6,71

9,87

9,07

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

9.490    

64.868    

663.187    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

784,09

986,82

20.474,71

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

8.709,60

64.189,57

640.855,07

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

8,26

1,52

3,09

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

91,78

98,95

96,63

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

81,89

91,36

91,50

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

7.771,46

59.262,08

606.840,47

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

6,27

5,63

5,90

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

20,87

14,92

22,66

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

72,27

60,93

53,29

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

0,58

18,52

18,14

16,21