banc de dades municipal

Dades estadístiques | Socio-Econòmic | Alcalà de Xivert

Dades estadístiques - Socio-econòmic


Indicadors de l'activitat econòmica
    Municipi Comarca Província Comunitat
Pressupost mitjà per habitant - 2019 (euros/habitant)

1.631,91

1.199,70

1.137,76

967,85

Gasto mitjà per habitant (Liquidació Pressupost) - 2018 (euros/habitant)

1.536,17

1.132,50

1.119,77

1.018,69

Deute Viu del municipi - 2018 (euros/habitant)

258,26

265,23

245,67

343,63

Línees telefòniques - 2012 (núm.línees telefòniquesx100hab)

40,78

42,94

38,86

39,56

Vehicles turismes - 2018 (núm.turismes x 100 hab.)

58,93

51,14

53,49

51,71

Entitats financeres - 2013 (núm.entitats financeresx1000 h)

1,34

0,86

0,91

0,79

Valor cadastral mitjà - 2018 (euros)

32.841,91

36.506,08

50.168,40

49.182    

 
DIRCE. Directori Central d'Empreses
    Municipi Comarca Província Comunitat
Nombre total d'empreses - 2016 (empreses)

612    

5.944    

39.228    

344.556    

Empreses en el sector Indùstria - 2016 (%)

3,92

4,90

7,09

6,94

Empreses en el sector Construcció - 2016 (%)

17,65

13,90

13,56

12,09

Empreses en el sector Comerç, transport i hostaleria - 2016 (%)

42,65

39,35

39,32

38,63

Empreses en el sector Serveis - 2016 (%)

35,78

36,64

40,02

42,34

Empreses en el sector Serveis. Informació i comunicació - 2012 (%)

0,67

0,77

1,02

1,29

Empreses en el sector Serveis. Activitats financeres i d'assegurances - 2012 (%)

1    

1,69

2,09

2,34

Empreses en el sector Serveis. Activitats immobiliàries - 2016 (%)

8,01

5,97

4,97

5,46

Empreses en el sector Serveis. Activitats professionals i tècniques - 2016 (%)

12,75

12,20

15,26

17,02

Empreses en el sector Serveis. Educació, sanitat i serveis - 2016 (%)

3,27

4,96

6,86

7,33

Empreses en el sector Serveis. Altres serveis personals - 2016 (%)

9,97

7,92

9,53

8,51

 
Usos de la superfície
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície del municipi - 2012 (ha)

16.756    

122.132    

663.187    

2.325.449    

Superfície Urbana - 2012 (ha)

744,93

3.753,60

20.474,71

114.235,72

Superfície Rústica - 2012 (ha)

15.825,77

118.830,80

640.855,07

2.186.655,87

Superfície Urbana - 2012 (%)

4,45

3,07

3,09

94,03

Superfície Rústica - 2012 (%)

94,45

97,30

96,63

87,91

Superfície Agricola - 2011 (%)

89,47

91,90

91,50

87,91

 
Usos de la superfície - Agricultura
    Municipi Comarca Província Comunitat
Superfície total agrícola - 2011 (ha)

14.991,03

112.239,43

606.840,47

2.044.317,45

Superfície herbàcia - 2011 (%)

4,97

5,90

5,90

9,72

Superfície llenyosa - 2011 (%)

41,46

40,67

22,66

26,96

Superfície de pastures - 2011 (%)

44,17

42,91

53,29

47,12

Superfície d'espècies forestals - 2011 (%)

9,40

10,52

18,14

16,21