banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Sueca

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2020


Superfície protegida 7.319,61 Ha, 79,11 % respecte a la superfície del municipi ( 9.252 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Lloc d'interés comunitari LIC 7.286,06 99,54
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 7.250,70 99,06
Parc natural PN 7.222,24 98,67
Zona humida ZH 7.222,24 98,67
Zona Especial de Conservació ZEC 34,58 0,47
Microreserva Mcr 0,63 0,01


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZEC, LIC
ZH, ZEPA, PN, LIC
Mcr


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient