banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Riola

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2022


Superfície protegida 215,36 Ha, 38,53 % respecte a la superfície del municipi ( 559 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Zona humida ZH 204,13 94,79
Lloc d'interés comunitari LIC 11,22 5,21
Zona Especial de Conservació ZEC 11,22 5,21


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZH
ZEC, LIC


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient