banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Polinyà de Xúquer

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2020


Superfície protegida 290,68 Ha, 31,66 % respecte a la superfície del municipi ( 918 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Zona humida ZH 339,91 116,94
Lloc d'interés comunitari LIC 15,82 5,44
Zona Especial de Conservació ZEC 15,82 5,44


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZEC, LIC
ZH


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient