banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Nàquera/Náquera

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2020


Superfície protegida 339,65 Ha, 8,77 % respecte a la superfície del municipi ( 3.871 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Lloc d'interés comunitari LIC 336,08 98,95
Zona Especial de Conservació ZEC 336,08 98,95
Parc natural PN 334,70 98,54
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 328,89 96,83
Cova Cv -- --


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
Cv
ZEC, ZEPA, PN, LIC


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient