banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Xeresa

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2020


Superfície protegida 1.111,60 Ha, 65,97 % respecte a la superfície del municipi ( 1.685 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 1.110,49 99,90
Lloc d'interés comunitari LIC 1.109,01 99,77
Zona Especial de Conservació ZEC 1.109,01 99,77
Zona humida ZH 415,25 37,36
Microreserva Mcr 9,05 0,81


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
Mcr
ZEC, LIC
ZH, ZEC, LIC
ZEPA
Mcr
Mcr


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient