banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Gilet

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2022


Superfície protegida 278,61 Ha, 24,70 % respecte a la superfície del municipi ( 1.128 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Parc natural PN 278,12 99,82
Lloc d'interés comunitari LIC 275,53 98,89
Zona Especial de Conservació ZEC 275,53 98,89
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 267,25 95,92


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZEC, ZEPA, PN, LIC


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient