banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Daimús

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2020


Superfície protegida 1,64 Ha, 0,52 % respecte a la superfície del municipi ( 315 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Lloc d'interés comunitari LIC 1,64 100    
Zona Especial de Conservació ZEC 1,64 100    


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZEC, LIC


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient