banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Cotes

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2020


Superfície protegida 4,87 Ha, 0,77 % respecte a la superfície del municipi ( 633 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Lloc d'interés comunitari LIC 4,85 99,59
Zona Especial de Conservació ZEC 4,65 95,48
Cova Cv -- --


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZEC, LIC
ZEC, Cv, LIC


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient