banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Alfafar

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2020


Superfície protegida 685,04 Ha, 67,83 % respecte a la superfície del municipi ( 1.010 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Parc natural PN 684,13 99,87
Zona humida ZH 684,13 99,87
Lloc d'interés comunitari LIC 649,60 94,83
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 649,60 94,83


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZH, ZEPA, PN, LIC


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient