banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Muro de Alcoy

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2021


Superfície protegida 1.899,77 Ha, 62,82 % respecte a la superfície del municipi ( 3.024 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Paisatge Protegit PPr 985,45 51,87
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 904,34 47,60
Lloc d'interés comunitari LIC 532,09 28,01
Zona Especial de Conservació ZEC 532,09 28,01
Parc natural PN 530,80 27,94
Paratge natural municipal PNM 15,31 0,81


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
PNM
PN
ZEC, ZEPA, LIC
PPr
PPr
PPr


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient