banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Xàbia/Jávea

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2020


Superfície protegida 1.800,66 Ha, 26,25 % respecte a la superfície del municipi ( 6.859 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 1.782,85 99,01
Lloc d'interés comunitari LIC 1.782,75 99,01
Parc natural PN 906,34 50,33
Microreserva Mcr 13,96 0,78
Cova Cv -- --


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
Cv
Mcr
ZEPA, LIC
PN, LIC
Mcr
Mcr, Cv
Mcr
Mcr
ZEPA
Mcr
Mcr


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient