banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Calp

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2022


Superfície protegida 258,06 Ha, 10,98 % respecte a la superfície del municipi ( 2.351 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Lloc d'interés comunitari LIC 204,90 79,40
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 187,24 72,56
Parc natural PN 53,34 20,67
Microreserva Mcr 46,23 17,91
Zona humida ZH 40,78 15,80


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
LIC
Mcr
ZEPA
Mcr
Mcr
Mcr
Mcr
LIC
LIC
Mcr
ZEPA
ZH, Mcr
Mcr
PN
PN


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient