banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Alfafara

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2020


Superfície protegida 715,72 Ha, 36,18 % respecte a la superfície del municipi ( 1.978 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 713,77 99,73
Lloc d'interés comunitari LIC 330,62 46,19
Zona Especial de Conservació ZEC 330,62 46,19
Parc natural PN 306,55 42,83


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
PN
ZEC, ZEPA, LIC


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient