banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Vila-real

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2020


Superfície protegida 80,64 Ha, 1,46 % respecte a la superfície del municipi ( 5.512 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Paisatge Protegit PPr 80,62 99,98
Zona humida ZH 26,39 32,73
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 25,30 31,37
Lloc d'interés comunitari LIC 25,29 31,36
Zona Especial de Conservació ZEC 25,29 31,36


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZH, ZEC, ZEPA, LIC, PPr


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient