banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Pobla Tornesa, la

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2020


Superfície protegida 338,90 Ha, 13,13 % respecte a la superfície del municipi ( 2.581 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Lloc d'interés comunitari LIC 334,67 98,75
Parc natural PN 334,67 98,75
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 334,67 98,75
Zona Especial de Conservació ZEC 334,67 98,75


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZEC, ZEPA, PN, LIC


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient