banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Llucena/Lucena del Cid

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2020


Superfície protegida 9.341,73 Ha, 68,17 % respecte a la superfície del municipi ( 13.704 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 9.340,70 99,99
Lloc d'interés comunitari LIC 741,82 7,94
Microreserva Mcr 1,02 0,01
Cova Cv -- --
Monument Natural MN -- --


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZEPA, PN, LIC
Mcr
Cv
MN


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient