banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Geldo

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2020


Superfície protegida 46,41 Ha, 82,88 % respecte a la superfície del municipi ( 56 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Lloc d'interés comunitari LIC 46,41 100    
Zona Especial de Conservació ZEC 46,41 100    


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZEC, LIC


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient