banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Castellnovo

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2020


Superfície protegida 683,64 Ha, 35,61 % respecte a la superfície del municipi ( 1.920 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 457,65 66,94
Lloc d'interés comunitari LIC 248,43 36,34
Zona Especial de Conservació ZEC 248,43 36,34
Parc natural PN 1,02 0,15


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZEC, LIC
ZEC, ZEPA, PN, LIC


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient