banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Almenara

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2022


Superfície protegida 511,38 Ha, 18,51 % respecte a la superfície del municipi ( 2.763 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Lloc d'interés comunitari LIC 496,49 97,09
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 484,68 94,78
Zona Especial de Conservació ZEC 484,68 94,78
Zona humida ZH 484,68 94,78
Microreserva Mcr 25,29 4,95


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
LIC
ZEPA
ZH, ZEC, LIC
Mcr
Mcr


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient