banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Gátova

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2019


Superfície protegida 1.891,93 Ha, 62,21 % respecte a la superfície del municipi ( 3.041 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Parc natural PN 1.891,57 99,98
Lloc d'interés comunitari LIC 1.857,38 98,17
Zona Especial de Conservació ZEC 1.857,38 98,17
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 1.843,04 97,42


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZEC, ZEPA, PN, LIC


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient