banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Tous

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2021


Superfície protegida 10.976,63 Ha, 86,08 % respecte a la superfície del municipi ( 12.752 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 10.975,64 99,99
Lloc d'interés comunitari LIC 5.301,93 48,30
Zona Especial de Conservació ZEC 5.301,73 48,30
Microreserva Mcr 23,07 0,21
Cova Cv -- --


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZEPA
ZEC, LIC
Cv
Cv
ZEC, LIC
Mcr
Cv
ZEC, LIC
Mcr
Cv
ZEC, LIC


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient