banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Torres Torres

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2022


Superfície protegida 315,39 Ha, 26,80 % respecte a la superfície del municipi ( 1.177 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 315,38 100    
Parc natural PN 315,37 99,99
Lloc d'interés comunitari LIC 193,44 61,33
Zona Especial de Conservació ZEC 193,44 61,33


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZEC, ZEPA, PN, LIC


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient