banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Tavernes de la Valldigna

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2020


Superfície protegida 2.345,44 Ha, 47,64 % respecte a la superfície del municipi ( 4.923 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Lloc d'interés comunitari LIC 1.803,56 76,90
Zona Especial de Conservació ZEC 1.803,56 76,90
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 804,84 34,32
Zona humida ZH 695,12 29,64
Cova Cv -- --


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZEC, LIC
ZEC, LIC
ZH, ZEC, LIC
ZEPA
Cv
ZH
ZEC, LIC


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient