banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Sollana

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2022


Superfície protegida 2.748,19 Ha, 70,05 % respecte a la superfície del municipi ( 3.923 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Parc natural PN 2.733,54 99,47
Zona humida ZH 2.733,54 99,47
Lloc d'interés comunitari LIC 2.616,90 95,22
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 2.616,90 95,22
Microreserva Mcr 0,01 0    


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
Mcr
ZH, ZEPA, PN, LIC


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient