banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Silla

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2020


Superfície protegida 1.286,14 Ha, 51,38 % respecte a la superfície del municipi ( 2.503 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Parc natural PN 1.277,28 99,31
Zona humida ZH 1.277,28 99,31
Lloc d'interés comunitari LIC 1.267,71 98,57
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 1.267,71 98,57


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZH, ZEPA, PN, LIC


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient