banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Serra

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2021


Superfície protegida 5.407,72 Ha, 94,39 % respecte a la superfície del municipi ( 5.729 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Parc natural PN 5.397,50 99,81
Lloc d'interés comunitari LIC 5.363,30 99,18
Zona Especial de Conservació ZEC 5.363,30 99,18
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 5.114,02 94,57
Microreserva Mcr 20,18 0,37
Cova Cv -- --


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
Cv
Cv
Mcr
Mcr
ZEC, ZEPA, PN, LIC
Mcr
Mcr


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient