banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Sempere

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2020


Superfície protegida 205,12 Ha, 53,56 % respecte a la superfície del municipi ( 383 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Lloc d'interés comunitari LIC 205,11 100    
Zona Especial de Conservació ZEC 205,11 100    


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZEC, LIC


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient