banc de dades municipal

Espais naturals protegits | Segart

Notes Imprimir

Espais naturals protegits - Any 2022


Superfície protegida 671,12 Ha, 101,07 % respecte a la superfície del municipi ( 664 Ha)Figures de protecció Abreviatura Superfície (ha) % de la Superfície protegida
Lloc d'interés comunitari LIC 671,11 100    
Zona Especial de Conservació ZEC 671,11 100    
Parc natural PN 607,67 90,55
Zona d'especial protecció per a les aus ZEPA 606,40 90,36


Llistat d'espais naturals

Nom Declarat
ZEC, ZEPA, PN, LIC


Font: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient